Výroční schůze hasičů

06.12.2010 23:45

Výbor sboru dobrovolných hasičů v Tajanově Vás tímto zve na výroční valnou hromadu, která se bude konat v pátek, 10.prosince 2010 od 19.hodin v restauraci U Křížku v Tajanově.

Program:

  1. Zahájení a přivítání hostů
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva starosty o činnosti sboru za rok 2010
  4. Zpráva hospodáře sboru o hospodaření za rok 2010
  5. Zpráva revizora
  6. Návrh činnosti na rok 2011
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

 

Poznámka: Členský příspěvek na r.2011 činí 70,- Kč, nutno uhradit do konce roku

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode